مهات های زندگی (مهارت نه گفتن)  چاپ

تاریخ : یکشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1387 در ساعت 03:58 ق.ظ

 

 

برخی اوقـات برای شما پیش آمده که در مـقابل خـواسته دیگران،برخلاف میل باطی جواب مثبت داده ودرخواسـت او را قبول کرده اید.ممکن است جواب منفی دادن سخت به نظر برسد ولی ما چند راه مفید را برای رهای شـما از این مـوقیعت خـاطر نشان میکنیم. بیاد داشته باشـید که اگر بـخواهـیـــد کسی را از سر خود باز کنید ممـکن است مجبور به گفتن "دروغ مصلحتی" شوید. دروغهایی که ظریف و بدون ضـرر هـستند و صدمه ای را به طرف مقابل وارد نمی کنند. گاهی اوقات نیز باید رودربایستی را کنار گذاشت و با صراحت جواب منفـی داد چون در غیر اینصورت ممکن است از کار خود پشیمان و مدتها به دلیل عواقـب آن دچار مشکل و دردسرشوید. سعی کنید قدرت "نه" گفتن را در خود تقویت نمایـید الـبـتـه طـوری کـه باعث کدورت نشود.
1- برقراری رابطه دوستی:گاهی شخصی از شما درخواست رابـطه دوستـی مـی کند و مـی خــواهد که بهترین دوست او باشید ولی شما بدلایلمختلف مایل به این کار نیستید.
برای رهای از دست او بگویید:
وقت ندارم: به او بفهمانید که دوست صمیمی بودن نیازمند داشتن وقت زیاد و از خود گذشتگی است و شما بدلیل ذیق وقت نمی توانید از عهده اش برآیید.
مسئولیتش را نمی توانم بپذیرم: وارد شدن شخصی بعنوان یک "دوست صمیمی" به زندگی باری به مسئولیتهای فراوان شما اضافه می کند و شما آنقدر گرفتار هستید که نمی توانید آنرا قبول کنید.
تو لایق بهترین ها هستی: به او بگویید که هر شــخصی لایق داشتن بهترین چیزها در زندگیش است و شما خود در حد و اندازه ای نمی بـیـنـید کـه بتوانـید برای او بهترین باشد.
من شخصی منزوی هستم: انزوا و ترس شـدیـد از حـضور در اجتماع باعث شده که شما نتوانید با دیگران ارتباط برقرار کنید تا آنجا که حتـی حـاظر بـه شرکت در مراسمات مختلف نیستید و از آن و حشت دارید. شما باید از این مـورد بـه عنـوان آخـرین راه حـل استفاده کنید و قبل از آن مطمئن شوید که او اطلاعی از قـابلیت های اجتماعی شما ندارد.
مراحل بعدی کار:
سخاوتمند باشید: نپذیرفتن دوستی دلیل بر تغییرات کلی رفتار شما با او نمی باشد. با او به مهربانی و گشاده رویی رفتار کنید.
شـخص دیـگری را به او مـعرفی کنید: او مـمکن اسـت به این عـلت شـما را بـرای دوستی انتخاب نموده باشد که تصور می کرده شما بهترین و آخرین گزینه می باشید. افراد دیگری را برای دوستی به او پیشنهاد دهید.
دم دستش باشید: هر گاه متوجه شدید که به کمک و یاری شما نیاز دارد دریغ نکرده و داوطلبانه به سراغش رفته و مشکلاتش را حل نمایید.
2- ضمانت های پولی، بانکی و کاری: پول و ضمانت کاری 2 مسئله حساس میباشند.دوستی که میدانید دارای سوابق سوء و بدحسابی های بانکی است به سراق شما آمده و درخواست میکند که برای افتتاح حساب یا کار، ضامن او شوید. وقتی موضوع پول بمیان آمد به هیچکس اعتماد نکنید.
برای رهای از دست او بگویید:
حساب بانکی خودم هم اعتبار ندارد: وقتی پرونده شما در بانک وضعـیت منـاسبی نداشته باشد چگونه می توانید ضامن کس دیگری شوید؟
قولش را به کس دیگری داده ام: با چـهره ای نا امیـدانـه به او بگویید که قبلا شخص دیگری این درخواست را نموده و نمی توانید برای چند نفر اینکار را انجام دهید.
دوست ندارم مسائل کاری و دوستی باهم قاتی شوند: این گفته میـتـواند روابـط دوستی شما را تضعیف کند چراکه شما اهمیت بیشتری برای مسائل کاری قائـل شـده اید تا روابط دوستی برای توجیه بهتراست به اوبگویید که تجربه تلخی درگذشته داشتید که باعث جدایی شمابادوست سابقتان شده و دیگر دوست ندارید آن اتفاق تکرار شود.
مراحل بعدی کار:
به او پول قرض دهید: اگر قبول نکردید که ضـامن او بـرای دریافـت وام از بانـک شـویـد، درصورت امکان به او پیشنهاد قرض مقداری پول دهید. اگرچه ممکن است که هیچ وقت دوباره روی پـول خـود رانبینید ولی این بهتر از آنـست که بدلیل ضامن شدن دردسرهای بسیار بزرگتری گریبانگیر شما شود.
3- سرپوش گذاری بر جرم و شهادت دروغ: معمولا افراد توقع دارند که دوستشان بر عمل خلاف و غیر قانونی آنها سرپوش گذاشته و برای نجات او شهادت دروغ دهند. این عمل خلاف از خیانت به همسر گرفته تا دزدی و قتل ممکن است متفاوت باشد. در ایـن حالت شـما تـمایل نـدارید خـودتان را درگـیـر یـک مسئله غیرقانی نمایید.
برای رهای از دست او بگویید:
دروغ گوی خوبی نیستم: من بـرای نـجات جان خودم هم نـمی تـوانم دروغ بگویم و اصلا" دروغ گفتن بلد نیستم و مطمئن هستم که کار را خرابتر می کنم و داستان تو بر ملا خواهد شد.
در تحقیقات لو میروم: به دوست خود بفهمانید که شخص مناسبی نیستید که بتواند هنگام بازجویی بخصوص تحقیقات پلیسی دوام بیاورد و صحبت نکند.
نمی خواهم برای خانواده ام ایجاد مشـکل کنـم: دردسـر و عـواقب بـد نـاشـی از درگیر شدن یک فرد در مسائل غیر قانونی برای خانواده آن فرد بیشتر از خود اوست. به دوستتان بگویید که نمی خواهید ریسک از دست دادن خانواده خود را قبول کنید.
هنگام جرم من در مکانی شلوغ بودم: ممکن است دوستتان از شما بخواهد که برای او شهادت دروغ بدهید. به او بگویید هنگامیکه او مرتکب جرم شده، شما در یک محل شلوغ و پر رفت و آمد بودید که بسیاری از این موضوع مطلع هستند و پلیس در تحقیقات خیلی راحت متوجه این مطلب خواهد شد.
مراحل بعدی کار:
به او اطمینان دهید که چیزی نخواهید گفت: اگرچـه دادن شـهادت دروغ را قبـول نکرده اید، به دوست خود اطمینان دهید که چنانچه کسی برای پرس وجو پیش شما آمد، خودتان را به بی اطلاعی زده و هیچ پاسخی به او نخواهید داد.
4- معرفی برای استخدام: شمادریک شرکت یا اداره معتبر و شناخته شده کار میکنید و به برخی دلایل نمیخواهید دوستتان در همان مکان مشغول کار شود ولی او درخــواست میکند که معرف او شوید تا او نیز همکار شما گردد.
برای رهای از دست او بگویید:
تجربه تلخی از این کار دارم: بگویید یک بار قبلا اینکار را برای کسی انجام داده ام و کلی برایش دردسر ساز شد، و مشکلات و گرفتاریهایش زیادتر گردید.
شرکت استثنا قائل نمی شود: شـما دوسـت داریـد این کـار را برای او انجام دهید ولی شرکت در حال حاظر نیازی به استخدام نفرات جدید ندارد و در این مورد نیز فرقی بین افراد قائل نیست.
با کارگزینی میانه خوبی ندارم: کسانی که قرار است در نهایت تصمیم به استخدام فردی بگیرند روابطشان با شما خوب نیست بنابراین نمی توانید کمکی بکنید.
از کار در اینجا خوشت نخواهد آمد: به دوسـتتان بـگویـیـد که کار در این شرکت آن چیزی نیست که او تصور می کند بر عکس بسیار خسته کننده و طاقت فرسا است تا آنجایی که خود شما هم دنبال کار دیگری میگردید.
خارج از تواناییهای تو است: مهارتها و توانایی های او در حدی نیست که بتواند در آن شرکت کار کند.
مراحل بعدی کار:
شغل دیگری برای او پیدا کنید. سعی کنید از طریق آگهی های استخدام در روزنامه و جاهای دیگر شغلی مناسب برایش پیدا کنید ویا اینکه از دوستان و آشنایان بخواهید که در صورت پیدا شدن کار مناسب دوست شما را مطلع کنند.
5- استقراض پول: یکی از موارد متداول عدم توانایی شما در گفتن "نه" زمانی است که دوستتان از شما طلب پول به عنوان قرض مینماید. البته قرض دادن پول برای رفع نیاز افراد کار پسنده ای است بشرط آنکه پرداخت آن پول اولا باعث نیازمند شدن شما نشده و ثانیا پول پرداخت شده صرف مصارف بد نگردد.
برای رهای از دست او بگویید:
قولـش را به فـرد دیـگری داده ام: خیلی دوست داشـتم که بـه تـو قرض دهـم اما شخص دیگری قبلا این پول را درخواست کرده و من به او جواب مثبت دادم.
خودم نیاز دارم: به او بگویید که برایتان گرفتاری پیش آمده و خود شما به این پول نیاز دارید و تازه این پول جواب مشکل را نمی دهد. از او بـخـواهـیـد اگر کسی را سراق دارد به شما معرفی کند تا کمی پول قرض نمایید.
پول را خرج کرده ام: اگر تا دیروز آمده بودی بهت قرض می دادم ولی متاسفانه خرید کرده ام و پول خرج شده.
مراحل بعدی کار:
ازاو بخواهید کمی صبرکند: اگر تشخیص دادید که او پول رابرای عملی نادرست طلب می کند به بگویید مدتی صبر کند تا پول جور شود و در این مدت سعی در راهنمایی و پشیمان کردن او نمایید.
نتیجه: در یک دنـیای ایده آل بهتـرین روش بـرای نپـذیرفتن تقاضای کسی، گفتن "نه" بدون عذرخواهی و آوردن دلیـل به او می باشـد با ایـنـحال گـاهـی اوقـات "نه" گفتن به دوستان نزدیک مشکل بنظر می رسد. بنابراین اگر شما نمی تـوانید بـگویـیـد "نه" و در عین حال مایل به "بله" گفتن هم نیستـیـد بهترین راه بعدی عـذرخـواهـی های فراوان و بهانه آوردنهای منطقی و قابل باور خواهد بود. 

 

 

(یکی از مهارت های لازم در زندگی امروز این مهارت است )

 چگونه به دوستانمان بگوییم "نه"          

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد