چکیده پایان نامه ارشد  چاپ

تاریخ : شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1388 در ساعت 09:15 ب.ظ

 

 چکیده :

آموزش ضمن خدمت یکی از راهبرد های موثر در افزایش مهارت و دانش معلمان می باشد .عصر کنونی که اطلاعات و ارتباطات آن را به سیطره ی خود کشانده است،ضروری به نظر میرسد که معلمان با ویژگی های این عصر به خوبی آشنا و مسایل و مشکلات خویش را به نحوه احسن حل نمایند .لازمه ی چنین کارکردی آن است که به معلمان در این خصوص آموزشی های موثر و اثر بخش داده شود و دوره ها یی در ضمن خدمت  مرتبط با نیازهای آموزشی آنان ایجاد کرده تا آنها  بتواند نیازهایشان را تا این امر  منجر به رضایت شغلی در آنان گردد پژوهش حاضر به بررسی دوره های آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و نیاز های آموزشی معلمان ابتدایی شهرستان پارس آباد پرداخته است . در این پژوهش سه سوال مرتبط با دوره های ضمن خدمت به شرح ذیل مطرح شده است :1-آیا آموزش های ضمن خدمت مبتنی بر نیاز های آموزشی  معلمان شده است؟2- آیا آموزش های ضمن خدمت در رفع نیاز های آموزشی معلمان تأثیر دارد ؟ 3-آیا بین نقش دوره های آموزش های ضمن خدمت در رفع نیاز های آموزشی  و رضایت شغلی آنها را بطه وجود دارد ؟در این پژوهش 300 نفرنمونه از جامعه ی آماری آموزگاران شهرستان پارس آباد مغان  به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر اساس جدول مورگان انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفت .برای پاسخ به سوال ها از سه نوع پرسشنامه بسته پاسخ (اول 25 گویه دوم 25و سوم 19) که بر اساس اهداف پژوهش تنظیم گردید پرسشنامه اول در مورد مرتبط بودن دوره ها با نیاز های آموزشی ،پرسشنامه دوم نقش دوره های ضمن خدمت در رفع نیاز های آموزشی معلمان و سومی در ارتباط با رضایت شغلی معلمان با توجه به رفع نیاز های آنان ،استفاده گر دید  . پایایی پرسشنامه ی اول پس از اجرای مقدماتی بر روی 20 نفر از معلمان با روش دو نیمه کردن و کرونباخ ، به دست آمد که پرسشنامه­ی مزبور از پایایی قابل قبول برخوردار بود. پایایی پرسشنامه­ی دوم نیز از پس از اجرای مقدماتی بر روی 20 نفر از معلمان ،با روش های به ترتیب بدست آمد که نشان می دهد این پرسشنامه هم از پایایی قابل قبول برخوردار بوده .وپرسشنامه سوم در قالب طرح5 گزینه ای لیکرت با لحاظ کردن جهت مثبت و منفی گویه ها ، برای بررسی پایایی ،پایایی از روش دونیمه کردن و xآلفای کرونباخ برروی 20 نفر  بدست آمد.پس از اجرای و تجزیه تحلیل نتایج به صورت توصیفی وتحلیلی که سوال های 1و2 با استفاده از روش های آماری  t تک نمونه ای وسوال 3با روش همبستگی پیرسونr تحلیل شددریافته های جانبی نیز  با استفاده از آزمون دو جمله ای باینومینال(Binominal)   استفاده شد . سوال 1 بامیانگین نظرات معلمان در خصوص طراحی دوره های آموزش های ضمن خدمت مبتنی بر نیازهای ]آموزشی در سطح اطمینان 0/99  بدست آمده با p=0/000<0/01 معنی دار ، و با مقدار و سوال دوم باp=<0/01 در سطح اطمینان 99/0 معنی داربود .در مورد سوال سوم 118/0 r= بدست آمد با 298 n= و p=0/04<0/05 در سطح اطمینان 95/0 معنی داربود.با توجه برنتایج برآمده  پیشنهاداتی کاربردی و پژوهشی  ارایه گردید. امید است نتایج این  این پژوهش در جهت ارتقای  آموزش های ضمن خدمت مورد استفاده واقع شود.

واژگان کلیدی :

نیاز آموزشی

نیاز آموزشی کارکنان عبارتست از تغییرات مطلوبی  که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش ، مهارت و یا رفتار باید بوجود آورد تا فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیتهای مربوط به شغل خود را در حد مطلوب ، قابل قبول و منطبق بر استانداردهای کاری انجام داده و در صورت امکان زمینه های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف بوجود آورد .( مشبکی ، 1377 ، ص 374 )

برای بررسی نیازهای آموزشی  متغیرهای (رضایت شغلی ، آموزش ضمن خدمت، نیاز های آموزشی)  در غالب 25گویه  از آنان پرسیده شدو مورد بررسی قرار گرفت.

دانش تخصصی

دانش تخصصی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی ها در رفتار و فعالیت است . دانش تخصصی از طریق تحصیل کارورزی و تجربه حاصل می شود ( علاقبند ، 1373، ص 183)

آموزش ضمن خدمت

از نظر گری دسلر آموزش ضمن خدمت اینچنین تعریف می شود : آموزش به معنی یادگیری یک شخص که شغلی را عملاً انجام دهد ( دسلر ، 1997 ، ص 256 )

این نوع آموزش به آن دسته از آموزش های ضمن خدمت اطلاق می شود که از لحاظ زمانی محدود بوده و از چند هفته تا چند ماه متغیر و اساساً در ارتباط با وظایف و مسئولیت های شغلی و نیازهای مهم سازمان و کارکنان مبتنی است ( فتحی واجارگاه ،1373 ،ص 376 )

آموزش ضمن خدمت از طریق نمرات آموزش ضمن خدمت بدست آمده از دوره ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت­.

رضایت شغلی 

(وود) و ( لی بولد ) اعلام می دارند که رضایت شغلی ابعاد گوناگونی دارد، ولی هرچه باشد رضایت یا عدم رضایت مربوط به احساس است و این مردم هستند که مسئله ای را اینچنین یا آنچنان احساس می کنند و با توجه به تجارب ذهنی قبلی و موقعیت فعلی احساس رضایت یا عدم رضایت می کنند . ( زالی ، 1376 ، ص ­14)

در این پژوهش رضایت شغلی با استفاده از پرسشنامه 19 گویه (پژوهشگر مهدی عبدالله زاده) اندازه گیری شد .

برنامه های آموزش ضمن خدمت

تدارک بر نامه یی از طریق نیاز سنجی با هدف رشد حرفه ای دایمی که به نوبه ی خود باعث موفقیت هر چه بیشتر دانش آموزان می شود ( الیوا ،1996).  

 

عنوان :مطالعه تاثیر آموزش های  ضمن خدمت بر رضایت شغلی و نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی  شهرستان پارس آباد

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد-در رشته برنامه ریزی درسی-محمود مشکی ماجلان

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد